Skickat med RuleMailer.se
Logo
Framsida på kommentaren
Det krävs bättre forskning om strålbehandling under bröstcanceroperation
SBU har kommenterat det vetenskapliga underlaget för behandling med intraoperativ strålbehandling, IORT, som ett tillägg vid bröstbevarande kirurgi.

Strålbehandling vid upprepade tillfällen efter bröstcanceroperation minskar risken för återfall med cirka två tredjedelar. Men alla patienter vill eller kan inte genomgå sådan behandling. En alternativ metod som utvecklats är intraoperativ strålbehandling som ges under själva operationstillfället.

I England har förslag till nya riktlinjer nyligen presenterats utifrån det vetenskapliga underlag som finns. Där har man valt att inte rekommendera behandling med IORT, så kallad Intrabeam, som ett alternativ till tilläggsbehandling med postoperativ strålning.

De studier som finns av intraoperativ strålbehandling motiverar inte en annan hållning i Sverige, konstaterar SBU.

I det svenska vårdprogrammet för bröstcancer anges att IORT endast ska ges inom ramen för kliniska studier. Det är en bedömning som fått stöd av Svenska Bröstcancergruppen.
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig